Ugrás a tartalomra

2009. év

2009. év

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 97/2009. (XII. 11.) közleménye - 2009.12.14.

„Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyében a nem horizontálisan megvalósuló intézkedések (Falumegújítás, Vidéki örökség megőrzése, Mikrovállalkozások fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése) tekintetében a támogatási kérelem benyújtási időszak beadási határidejének meghosszabbításáról”
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyében a nem horizontális, helyi akciócsoportokon keresztül megvalósuló alábbi intézkedések,
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet,
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendele
vonatkozásában a támogatási kérelmek beadási időszaka módosul, meghosszabbításra kerül. Az erről szóló jogszabály módosítása folyamatban van. A támogatási kérelmeket 2009. november 16. – 2009. december 20. között lehet benyújtani.


 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 78/2009. (X. 27.) közleménye - 2009.11.23.

az ÚMVP III. tengelyében lévő nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER tengely támogatási kérelem beadási időszakának módosításáról

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyében a nem horizontális, helyi akciócsoportokon keresztül megvalósuló alábbi intézkedések,

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet
vonatkozásában a támogatási kérelmek beadási időszaka módosul. A támogatási kérelmeket 2009. november 16. – 2009. december 16. között lehet benyújtani.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyében, a LEADER programban, az

- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

vonatkozásában a pályázatok benyújtási időszaka módosul. A pályázatokat 2009. október 1. és 2009. november 16. között lehet benyújtani.


 

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI - 2009.09.23.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségek keretein belül a IV. tengely LEADER intézkedéseinek megjelenése 2009. őszére volt várható. Ennek megfelelően 2009. IX. 17-én megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásról szóló 122/2009. (IX. 17.) számú FVM rendelet.

Támogatás vehető igénybe a TISZATÉR LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az alábbi jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre:

-          LEADER közösség célú fejlesztés,

-          LEADER vállalkozás alapú fejlesztés,

-          LEADER rendezvény,

-          LEADER képzés,

-          LEADER térségen belüli együttműködés,

-          LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés,

-          LEADER tervek és tanulmányok.

A Tiszatér Leader Egyesület tervezési területén 15 célterület fogalmazódott meg, melyekre 2009. október 1-31. között lehet pályázatot benyújtani.

A célterületek megtalálhatóak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hivatalos honlapján a www.mvh.gov.hu címen a HPME katalógus menüpont alatt.

A rendelet megtekinthető a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a www.fvm.hu weboldalon.
 

Elérhetőségünk:

Tisztér Leader Egyesület

4440Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.

Tel: 42/275-138

Fax.: 42/520-049


 

VÁRHATÓ ÚMVP PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A TISZATÉR TÉRSÉGBEN

 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely falumegújítás-és fejlesztés, vidéki örökség megőrzése, valamint turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (továbbiakban: FVM IH) az általuk felállított rangsort megküldte munkaszervezetünk részére. Egyesületünk döntéshozó testülete augusztus 31-én tartott ülésén felállította, továbbá elfogadta az előzetes támogatási rangsort ezen jogcímekre vonatkozóan. Az FVM IH-nál folyamatban van a támogatási döntések meghozatala.  Mikro vállalkozások fejlesztése jogcímre még folyamatban van a kérelmek hiánypótlása, ezt követően kerül sor a pontszámok meghozatalára. A III. tengely második körében akciócsoportunk területéről három jogcímre (falumegújítás-és fejlesztés, turisztikai tevékenységek ösztönzése és mikro vállalkozásfejlesztés) lehet majd újra pályázatot benyújtani. A vidéki örökség jogcím forráshiány miatt nem kerül ismételten meghirdetésre. A kiírás várható időpontja október-november.

A IV. tengely, azaz a LEADER kiírás várhatóan szeptember-októberében megjelenik, mely kapcsán főleg Tiszavasvári, Tiszalök, Rakamaz, Ibrány városoktól várjuk a civil, vállalkozói, valamint önkormányzati pályázatokat. Az akciócsoportok elkészítették célterület-tervezőiket, mely az MVH IIER rendszerébe is rögzítésre került. Térségünkben 16 célterület fogalmazódott meg, melyet az Irányító Hatóság is felülvizsgál a LEADER rendelet sikeressége érdekében.

A célterület-tervező végső jóváhagyást követően elérhetővé válik a www.umvp.eu, valamint a leader.tiszater.hu honlapokon, továbbá rendelet formájában megjelenik az www.fvm.hu web oldalon is.


 

A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET MUNKASZERVEZETÉNEK AKTUÁLIS FELADATAI AUGUSZTUS HÓNAPRA VONATKOZTATVA

Feladatunk közé tartozott a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. A közösségek egy hetet kaptak a felülvizsgálat elvégzésére, határideje augusztus 10-e volt. Új HPME-k kidolgozására már nem volt lehetőség, viszont összevonásra, a HPME-k pontosítására igen. A stratégiát egy célterület-tervező excelben kellett átdolgozni, melyet Egyesületünk közgyűlése augusztus 6-án elfogadott. A célterület-tervezőt rögzíteni kellett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) IIER rendszerébe, melyet munkatársaink határidőre teljesítettek. Az MVH augusztus közepén munkaszervezetünknek megküldte az előzetes támogatási rangsort az ÚMVP III. tengely falumegújítás-és fejlesztés, vidéki örökség megőrzése, valamint turisztikai fejlesztések ösztönzése jogcímek keretében benyújtott pályázatokról. Egyesületünk elnöksége a rangsort augusztus 31-i ülésén felállította, majd elfogadta. Lehetőség nyílt a ponthatárok növelésére illetve csökkentésére, forrásátcsoportosításra, viszont a pontszámok módosítására nem. Várhatóan a Leader rendelet szeptemberben kiírásra kerül.

Tiszatér Leader Egyesület    
Munkaszervezete


 

Új beadási határidő!

A 154/2008. (XI.26.) FVM rendelet 2009. január 10-ére módosította az ÚMVP III. tengelyének négy jogcíméhez kötött benyújtási határidőt.
A rendelet letölthető a www.umvp.eu honlapról.


 

A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET MUNKASZERVEZETÉNEK AKTUÁLIS FELADATAI

A munkaszervezet legfőbb feladata jelen időszakban a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata. Ennek kapcsán a Tiszavasvári, valamint Ibrányi-Nagyhalászi kistérséghez tartozó civil szervezetek, vállalkozók és a közszféra számára fórumok megtartására kerül sor. Összehívásra kerül a TLE közgyűlése, ahol a HVS elfogadása is napirenden szerepel. A HACS-ok május 11-ig kaptak határidőt a HVS felülvizsgálatára.

2009. április 7-én a Tiszatér Leader Egyesület és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megállapodást kötött, miszerint a munkaszervezet 1 fő munkatársa köteles az ÚMVP III. tengely keretében beérkezett pályázatok helyszíni ellenőrzésben részt venni. 2009. április 8-val a helyszíni ellenőrzések megkezdődtek.

2009. április 07.

 TISZATÉR LEADER EGYESÜLET
 MUNKASZERVEZETE


 

FELHÍVÁS - 2009.05.10.

A Tiszatér Leader Egyesület 3 mikrotérségben (Tiszavasvári, Rakamaz, Ibrány), összesen 16 településen látja el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program helyi Akciócsoport feladatait.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyére 2009. január 12-ig volt lehetőség a Tiszavasvári és az Ibrány-Nagyhalászi kistérséghez tartozó 12 település (Szorgalmatos, Tiszadob, Tiszadada, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Szabolcs, Timár, Balsa, Buj, Tiszabercel, Paszab, Gávavencsellő) szervezeteinek pályázni. Várhatóan a III. tengely keretein belül 2009. októberében ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében előreláthatólag 2009. nyár végén (augusztus, szeptember) kiírásra kerül a LEADER PROGRAM. (IV. tengely)
A Leader programra a kistérséghez tartozó valamennyi település önkormányzatai, vállalkozói, valamint civil szervezetei is lehetőséget kapnak pályázatok benyújtására.
A helyi Vidékfejlesztési Terv kiemelt célkitűzése a gyógy-, tiszai-, horgász-, vadász-, lovas-, ökoturizmus fejlesztése.
A Tiszatér Leader Egyesület munkaszervezete folyamatos szaktanácsadással, pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatással várja a térségi szervezeteket.

További információk:
Tiszatér Leader Egyesület
4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8.
Tel.: 42/275-138
http://leader.tiszater.hu
www.umvp.eu

NÁCSA BALÁZS
TISZATÉR LEADER EGYESÜLET                    
MUNKASZERVEZET-VEZETŐ