Ugrás a tartalomra

2012. év

2012.11.12.

Tájékoztatás a Falumegújítás, és-fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése intézkedések keretében nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 108/2012 (XI. 9.) számú Közleménye az alábbiakat tartalmazza:

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és-fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2012. november 15-ről 2012. november 30-ig meghosszabbítja.

A jogszabályváltozást az egyes agrár-és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 113/2012.(XI.9.) VM rendelet tartalmazza, mely a Magyar Közlöny 149. számában tekinthető meg.
http://www.magyarkozlony.hu/


2012.11.09.

"Csapatban lenni jó" képzés a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületénél


2012.11.07.

LEADER kifizetési kérelmek benyújtása

A LEADER kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszak 2012. augusztus 1. – december 31.

A kifizetési kérelmet a Vhr. 6. § (1) bekezdése értelmében az MVH által rendszeresített, formanyomtatványokon, postai úton vagy az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani.

Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás esetén a kifizetési kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg, doc) kell csatolni az elektronikus kérelemhez.

Kapcsolódó közlemények:
107/2012. (VII.20.) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...

124/2012. (VII.31.) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...

128/2012. (VIII.06.) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...

142/2012. (IX.05.) MVH közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...


2012.11.07.

ÚMVP-s pályázatok 2012-ben

 

Értékelés folyamata:

A beérkezett támogatási kérelmek érkeztetést, iktatás és szkennelést követően átadásra kerülnek az ügyintézőknek.

Elsőként alapjogosultsági vizsgálatot végeznek munkatársaink, majd A1 ügyintézésre kerül sor, ahol a pályázatok adminisztratív, formai ellenőrzését végezzük, szükség esetén hiánypótlási felszólítást küldünk az érintett ügyfelek számára.

A2 ügyintézés során szakmai, tartalmi ellenőrzést végzünk, pontozzuk a kérelmeket, majd a befogadó levelek kerülnek megküldésre.

Pontozást követően, a támogatási kérelmeket munkaszervezetünk megküldi az Irányító Hatóságnak, majd Igazgatói jóváhagyást követően a LEADER HACS döntéshozó testülete dönt a ponthatárról, majd rangsorol.

Végül a határozatok postázásra kerülnek.

 

 

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése:

A kiírásra 2012. június 1 – június 30. között volt lehetőség támogatási kérelmek benyújtására a Helyi Akciócsoportok munkaszervezeti irodájába.

Munkaszervezetünkhöz 5 db kérelem érkezett, melyből egy elutasításra került, a további négy kérelmezőnek a befogadó levelek megküldésre kerültek, a pályázatok Irányító Hatóság általi jóváhagyásra várnak.

 

Turisztika tevékenységek ösztönzése:

2012. július 1 – július 31. között lehetett pályázatokat benyújtani, szintén a munkaszervezeti irodákba.

Egyesületünkhöz 4 kérelem érkezett. A pályázatok szakmai értékelése, pontozása megtörtént a befogadó levelek kiküldésre kerültek. A turisztikai pályázatok szintén Irányító Hatóság általi jóváhagyásra várnak.

 

Falumegújítás-és fejlesztés:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Falumegújításra-és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről jogcímre, melyet a Vidékfejlesztési Miniszter 102/2012. (X.1.) számú rendelete szabályoz, 2012. október 15. - november 15. között van lehetőség támogatási kérelem benyújtására az illetékes LEADER HACS irodákba.

http://leader.tiszater.hu/sites/default/files/files/doktar/2012/10/mk_12_129_falu_videki.pdf

 

A formanyomtatványok a www.mvh.gov.hu honlapon 156/2012.(X.5.) számú közlemény alatt érhetőek el.

 

Vidéki örökség megőrzése:

A III. tengely ezen jogcíme forráshiány miatt Akciócsoportunk területén nem került meghirdetésre.

 

LEADER pályázatok:

A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása alapján a Helyi Akciócsoportok 2013. tavaszán újra lehetőséget kapnak LEADER pályázatok meghirdetésére, mely kistérségünkben előre láthatólag 241 503 960 Ft keretösszeggel bír.

A jelenleg még érvényben lévő célterületeket kiemelten a Turisztika, Gazdaságfejlesztés kívánja támogatni Akciócsoportunk, javítva ezáltal a kistérség foglalkoztatási helyzetét, lehetőséget biztosítva a vállalkozóknak, a civil szervezeteknek és az önkormányzatoknak a kisebb volumenű fejlesztési elképzeléseik megvalósítására.


2012.10.14.

Beszámoló a Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesülete tanulmányútjáról


2012.08.22.

Tanulmányút a Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesületénél

A Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesülete EMVA LEADER támogatással 2012. szeptember 28-30. között tanulmányutat szervez Ausztriába.

A tervezett program:

- látogatás utánfutó/pótkocsi gyárba

- látogatás autóipari tevékenységet végző gyárba

- látogatás mezőgazdasági üzembe

- külföldi vendéglátó által végzett idegenforgalmi szakmai tevékenységgel ismerkedés.

 


2012.01.11.

Meghívó a a TISZATÉR Társulás adatgyűjtő rendezvényére