Ugrás a tartalomra

2013. év

2013.12.19.

Ünnepi nyitvatartás:

30/206-914830/206-914830/206-914830/206-9148lt ügyfeleinket, hogy 2013. december 24- 2014. január 1. közötti időszakban munkaszervezetünk telefonos ügyfélszolgálatot tart az alábbi elérhetőségen: Tel: 30/206-9148


2013.11.26.

Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelettel érintett falusi szálláshelyek "napraforgós " Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítésével kapcsolatosan!

 Minősítés menete

 Védjegy


2013.10.14.

AZ EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ INTÉZKEDÉSEK
IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK A
280/2013(X./8)
KÖZLEMÉNYE

a LEADER Nemzetközi, valamint a LEADER Térségek közötti együttműködések kapcsán benyújtandó megvalósíthatósági tanulmányok benyújtási határidejéről

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX.25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III.05.) VM rendelet kapcsán 2013. november 15. dátummal került a támogatási kérelmek (a továbbiakban: TK) benyújtási határideje megállapításra.

A TK-k része az Irányító Hatósághoz (a továbbiakban: IH) benyújtandó megvalósíthatósági tanulmányokhoz (a továbbiakban: MT) kiállított IH hozzájáruló nyilatkozat. Tekintettel az MT-k bírálati időigényére, valamint a TK-k benyújtási határidejével összhangban szükséges a rendeletek kapcsán benyújtandó MT-k IH-hoz való beérkezési határidejét 2013. október 25. dátummal megállapítani. Az MT-ket továbbra is lehetőség van postai úton eljuttatni, vagy személyesen átadni az alábbi címen:

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Főosztály
Budapest
Kossuth tér 11.
1055

Budapest, 2013. október 8.

Búsi Lajos

IH vezető


2013.09.26.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 261/2013. (IX.25.) számú közleménye a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím benyújtási időszakának újranyitásáról Tiszatér Leader Egyesület HACS területén a szolgáltatásfejlesztésre irányuló rangsor esetén

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázatot az egyes mezőgazdasági és agár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. szeptember 30-án 18:00 óráig. 2013.07.08-án 20:00 időponttól felfüggesztésre került a benyújtási időszak a 157/2013.(VII.08.) számú IH közlemény alapján.

A 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján irányító hatósági jogkörömben eljárva Tiszatér Leader Egyesület HACS területéről szolgáltatásfejlesztésre irányuló rangsor esetén a benyújtási időszakot 2013. szeptember 26. 08:00 időponttól kezdődően újranyitom.

Budapest, 2013. szeptember 25.

Búsi Lajos

Irányító Hatóság vezetője


2013.09.24.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 227/2013. (IX.23.) számú közleménye a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím benyújtási időszakának újranyitásáról Tiszatér Leader Egyesület HACS területén a gazdaságfejlesztésre irányuló rangsor esetén

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázatot az egyes mezőgazdasági és agár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. szeptember 30-án 18:00 óráig. 2013.07.08-án 20:00 időponttól felfüggesztésre került a benyújtási időszak a 156/2013.(VII.8.) számú IH közlemény alapján.

A 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján irányító hatósági jogkörömben eljárva Tiszatér Leader Egyesület HACS területéről gazdaságfejlesztésre irányuló rangsor esetén a benyújtási időszakot 2013. szeptember 24. 08:00 időponttól kezdődően újranyitom.

 

Budapest, 2013. szeptember 23.

 

Búsi Lajos Irányító

Hatóság vezetője


2013.08.29.

AZ EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ INTÉZKEDÉSEK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK 190/2013. SZÁMÚ KÖZLEMÉNYE

A LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról

 

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2013. augusztus 31. 18:00-ról 2013. szeptember 30. 18:00-ig meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás kihirdetése folyamatban van.

 

Budapest, 2013. augusztus 29.

Búsi Lajos

Irányító Hatóság vezetője


2013.07.08.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 157/2013. (VII.8.) számú közleménye
a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím benyújtási időszakának felfüggesztéséről Tiszatér Leader Egyesület HACS területén a szolgáltatásfejlesztésre irányuló rangsor esetén

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 156/2013. (VII.8.) számú közleménye
a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím benyújtási időszakának felfüggesztéséről Tiszatér Leader Egyesület HACS területén a gazdaságfejlesztésre irányuló rangsor esetén


2013.06.14.

A LEADER TK3 pályázatok benyújtásával kapcsolatos FONTOS TUDNIVALÓK!

• Június 17-én 8:00-kor megnyílik az MVH elektronikus felülete

• Csak az tud feltölteni pályázatot, aki rendelkezik MVH regisztrációs számmal és ügyfélkapuval.

• Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfelek, akik magik nyújtják be elektronikusan a pályázataikat,

• Saját ügyfélkapuval nem rendelkező természetes személyek és a cég, szervezet besorolású ügyfelek, akik más természetes személy útján nyújtják be a pályázatukat. Ebben az esetben meghatalmazás vagy elsődleges képviseletet kell készíteni, az elektronikus kérelem kitöltési felületen.

• A megkezdett pályázat 5 napig szerkeszthető a webes felületen. Az ötödik nap leteltével, ha a pályázat addig nem kerül benyújtásra, a szerkesztési lehetőség megszűnik. Ha a pályázat benyújtásra került, akkor az első benyújtás időpontjától számított 5 napig még módosítható és ismételten benyújtható.

• Legkésőbb az utolsó módosítást követően 3 munkanapon belül a "KR dokumentumot" be kell nyújtani a HACS munkaszervezetéhez záradékoltatásra. • A záradékolt HBB támogató nyilatkozat hiányában a pályzat elutasításra kerül.

• Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályzat benyújtását követően HIÁNYPÓTLÁSNAK HELY NINCS, a pályázat feltöltött mellékletei között szerepelnie kell a HBB által kiállított támogató nyilatkozatának.


2013.06.10.

TISZTELT PROJEKTGAZDÁK, PÁLYÁZÓK!

A Tiszatér LEADER Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága 2013.06.07.-i üléseire beérkezett projekteket elbírálta, a támogatói nyilatkozatokat kiadta.

A rendelkezésre álló fejlesztési forrás: 413.074.069 Ft

HBB támogató nyilatkozattal rendelkező projektek igénye: 508. 111. 087

Ez alapján, felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázatok támogatása forráskimerülésig történik, vagyis a HBB támogató nyilatkozata nem jelenti a projekt tényleges pénzügyi támogatását.

Tiszatér Leader Egyesület

Nácsa Balázs

Munkaszervezet-vezető

Tiszavasvári, 2013. június 10.


2013.05.30.

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések irányító hatóságának 45/2013. számú (V. 29.) közleménye, mely a LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó LEADER Intézkedési Terveket tartalmazza. Akciócsoportunk területén érvényes, az Irányító Hatóság által is elfogadott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, LEADER Intézkedési Terv és Projekt adatlap a Stratégiánk 2013 / Helyi Vidékfejlesztési Stratégia menüpont alatt található.


2013.05.27.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Helyi Bíráló Bizottság első ülésének időpontja változik, várhatóan 2013. június 3. és június 7. között kerül megtartásra, mivel az Irányító Hatóság közleménye - mely a benyújtandó Projekt adatlapot is tartalmazza - még nem jelent meg. Az ülések módosított időpontját a honlapunkon közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


2013.05.23.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet.


_____________________________

Meghívó

Nagyításhoz kérjük kattintson rá!
________________________

Tavaszi Nagytakarítás és Családi Nap - letölthető dokumentum


 

2013.04.08.

Tájékoztatás a HVS felülvizsgálatának folyamatáról


2013.04.05.

Meghívó TISZATÉR Leader Egyesület Közgyűlés


2013.03.27.

Meghívó 2013.04.03. - Ibrány

Meghívó 2013.04.03. - Tiszavasvári


2013.03.25.

Tájékoztatás HVS aktualizálással kapcsolatban


2013.03.07.


 

TÁJÉKOZTATÁS CÍMVÁLTOZÁSRÓL

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Tiszatér Leader Egyesület Munkaszervezete 2013. február 11-től a Tiszavasvári, Városháza Tér 4. szám alatt működteti tovább irodáját.
42/275-13842/275-138elérhetőségünk nem változott, munkatársaink továbbra is a 42/275-138-as telefonszámon érhetőek el.

Tiszavasvári, 2013. február 11.


2013.01.08.

Meghívó a a TISZATÉR Társulás adatgyűjtő rendezvényére