Ugrás a tartalomra

HVI

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák szerepe, feladatai

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatai

A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználása érdekében hívta életre az FVM. Magyarország minden egyes vidéki kistérségében megtalálhatják a HVI-t a településükért és kistérségükért felelősséget érző, a vidék fejlesztése iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira pályázni kívánó szervezetek.

A HVI-hálózat kialakításának menete

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, a helyi vidékfejlesztési közösségek munkaszervezeteként szolgáló, az Irányító Hatóság (IH) által elismert szervezet. A 2007-ben létrejött hat új kistérségben 2008. július 1-től működnek önálló HVI-k.

A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján, nyilvános pályázat útján 2007. májusáig az IH kiválasztotta a legmegfelelőbb szervezeteket. A nyertes HVI vezetők számára 2007. május 16. és június 1. között megrendezett képzéssorozat célja volt, hogy az irodavezetők hitelesen, felkészülten szólíthassák meg a kistérség érintettjeit. A képzés lezárását követően az irodavezetők akkreditációs vizsgát tettek, 2007. júliusában pedig megkezdték munkájukat a vidéki közösségekkel együtt, a vidéki közösségekért.

A számos ágazatot felölelő, több szektort érintő integrált vidékfejlesztés, illetve az azt megtestesítő III-IV. tengely alapvető logikája a PPP (köz- és magánszféra együttműködése) erősítése és az állami/önkormányzati szervek túlsúlyának elkerülése mind a tervezésben, mind a közösségek tekintetében. Ezen elv megvalósulását tartotta szem előtt az IH a HVI-k kiválasztása esetében is, így alakult ki a következő megoszlás: egyesület 26%, többcélú társulás 23%, alapítvány 15%, gazdasági társaság 14%, közhasznú szervezet 12%, egyéni vállalkozó 0,5%, társulási szervezet 0,5%.

A HVI funkciója

    * Az FVM vidékfejlesztési lába a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika hírnöke, a helyi kezdeményezések szócsöve.
    * Olyan modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezet, amely a kistérségi problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani, a helyi adottságokat pedig kiaknázni.
    * Nem hatóság, nem a bürokrácia bővülését eredményező szervezet, de bizonyos közfunkciókat ellátó közszolgáltató iroda.
    * A HVI-k szűken vett hatóköre a III-IV. tengelyek intézkedéseiben foglalt támogatásokra jogosult települések teljes területe, de az integrált vidékfejlesztési intézkedések tovagyűrűző hatásai útján az egész kistérség fejlődését szolgálják.
    * Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben.
 

A HVI feladatai

    * Az alakuló LEADER Akciócsoportok létrejöttének motiválása, a szereplők ösztönzése, majd az akciócsoportok (ACS-k) regisztrálásában, valamint a LEADER Fejlesztési Stratégia elkészítésében való részvétel.
    * A LEADER-program által nem érintett térségekben Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) szervezése a kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szféra szereplőinek ösztönzésével, bevonásával.
    * A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő, testreszabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének koordinálása.
    * Az ÚMVP I-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok) számára.
    * Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése.
    * A HVK-k adminisztratív munkaszervezeteként a közösség munkájának háttértámogatása.
    * Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.
    * Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében
    * Együttműködés az ÚM pont munkatársaival
    * A III-IV. tengely intézkedései keretében benyújtott támogatási kérelmek beérkeztetése, befogadása